LYREWORLD

 

Home

 

 

 

Informationen über STICHTING WEGA

Stichting WEGA   

Inlichtingen over de Stichting WEGA:

Besteladres:

WEGA Muziekuigave, Stationslaan 8A, NL 3701 EP Zeist

Fax 030 - 69 77 468

email: wega.uitgave@worldmail.com

Betalingen: Postbank nr. 28 59 504 t.n.v. WEGA Muziekuitgave, Zeist

Niveau's: 1= zeer makkelijk tot 6= zeer moeilijk

Nr..

Componist, titel en omschrijving

Niveau

Prijs in

 

 

FRANK BERGER

 

 

1-01

AbendliederVoor één zangstem op duitse en engelse teksten. Begeleidingen: lier en / of dwarsfluit, of sopraan- en altlier, ook met fluit en klankstaven.

5 - 6

5.70

1-02

Ave Maria (latijnse tekst)Zangstem (of unisono koor) met begeleiding van 3 lieren(sopraan en alt) en dwarsfluit of c-fluit. Handschrift van de componist.

4 - 5

2.30

1-03

Variaties over “Maienzeit”Bewerking van een lied van Neidhart von Reuenthal (13e eeuw) voor altfluit en 2 lieren. (ook op 1 lier speelbaar)

1 - 3

2.30

1-04

Scales and Thirds, enjoy the Lyre! Voor grote liergroep (sopraan en alt) met 1 fluit en een lierstem voor beginners.

5 - 6

2.30

1-05

Serenade Suite voor dwarsfluit of d fluit en sololier.

5 - 6

4.55

1-06

Uit Psalm 31Nederlandse tekst, voor bariton met begeleiding van sopraan- en altlier of liergroep en (blok)fluit. Handschrift van de componist

4 - 5

2.95

1-07

Kwint en Septiemstudie & Hommage à A.S.Concertstuk voor sololier, Hommage ook uitgeschreven voor 2 sololieren.

6

2.95

 

BEATRIJS GRADENWITZ-VAN BEMMELEN

 

 

2-01

Melodieën met VariatiesOude liederen en 1 nieuw thema met variaties, voor 1 of 2 lieren of liergroep.

2 - 5

5.70

2-02

Zes LiederenOp Nederlandse, Duitse en Engelse gedichten, met lierbegeleiding.

3 - 5

4.55

2-03

Suite en EtudesVerzameling solistische liermuziek voor sopraan- en / of altlier

4 - 5

5.70

2-08

16- eeuwse Luitmuziek met VariatiesOude stukken met moderne variaties, voor 2 lieren of liergroep

3 - 6

2.95

2-10

16- eeuwse Luitmuziek met VariatiesOude stukken met moderne variaties, voor 2 lieren of liergroep.

4 - 5

2,30

2-11

Rondo over een Zomerliedje uit Estland Voor een grote liergroep, beginners en gevorderden, ev. met fluit, klankstaven, slagwerk.

1 - 3

2,30

2-12

Voorspel en tussenspelen bij Recitatie van Olav Åsteson Voor een liergroep van gevorderde spelers sopraan- en altlieren, fluit, klankstaven en handtrommel.

5 - 6

5.70

2-13

Veertien korte Stukken Voor solo- of sopraanlier Zeven studies met intervalkarakter en zeven stemmingsstukken

3 - 5

3,40

2-14

Zes Liederen Op oude keltische teksten, met nieuwe melodieën en begeleiding van lier of fluit.

3 - 5

5.70

2-15

Lied van de Vrede Naar het gedicht “Deep Peace” van Fiona Macleod, in Nederlandse vertaling, voor 3- stemmig koor en lierorkest

1 - 5

5.70

2-16

Jaarkrans 52 Miniaturen voor de lier Jubileumalbum 70 Jaar LierVoor sololier, sopraan- of altlier, of 2 lieren

3 - 6

7.95

2-17

Hebridenliederen / Songs of the HebridesDeel 1: acht liederen uit het eerste album van Marjorie Kennedy B Fraser; met nieuwe lierbegeleidingen; met zangpartij in het engels en gaelic.

3 - 5

6.80

2-18

Hebridenliederen / Songs of the HebridesDeel 2: met nieuwe lierbegeleidingen, acht liederen uit het oorspronkelijke tweede deel van M. Kennedy B Fraser; met zangpartij.

3 - 5

6.80

2-19

Vertrau dem Licht des EngelsGedichten van Gerhard Reisch met muziek voor zangstem en lierbegeleiding.

5 - 6

6.80

2-20

Van kwintenstemming naar modi Theoretische beschouwing over de kerktoonsoorten met liedvoorbeelden. Gezichtspunten voor het musiceren met kinderen tot 9-10jr

 

9.10

 

BEATRIJS GRADENWITZ-VAN BEMMELENEN PETRA ROSENBERG

 

 

2-04

Oefeningen voor Lier Samenvoeging van de bundels: “Oefeningen voor lier met toonladders en dubbelgrepen” van Petra Rosenberg met“Eenvoudige oefenstukken voor lier “ van Beatrijs Gradenwitz.

2 – 4

4.55

 

2-06

Pentatonische KinderliedjesVerzameling nederlandse liedjes voor de eerste lessen, tweede deel van Petra Rosenberg voor het begin op de pentatone Choroi-fluit.

1 - 2

4.55

 

2-07

Advents-,Kerst- en Driekoningenliederen80 liederen, met begeleidingen voor lier(en). Geheel herzien uitgave.

2 - 5

12,50

2-09

Volksliedjes en melodieën uit vele landenMet suggesties voor de vingerzettingen.Met begeleidingen. Geheel herziene uitgave.

1-4

9.10

Nr

PETRA ROSENBERG

Grad

3-01

Oefeningen en Duetten voor A-fluiten of lierenBeginnersoefeningen voor verschillende Choroi- fluiten, ook op lier speelbaar

1 – 3

4.55

 

3-03

Lieretudes Voor één sopraan- of altlier

2 – 5

4.55

3-05a

De kwintencirkelMeerstemmige voordrachtstukjes voor één speler. (Voor beginnende lierspelers ook als duet te spelen. Beide stemmen staan op één balk). Aangevuld met oefeningen, toonladders en drieklanken in alle majeur- en mineur toonaarden. Geordend in twee delen: Deel I, alle toonaarden t/m 3# en 3b

2 - 4

6.80

3-05b

Deel II, alle toonaarden t/m 6# en 6b

3 - 5

6.80

3-06

Rondo voor LierorkestGeschreven voor openbare lierbijeenkomst met vele spelers van alle niveau’s, sopraan- en altlieren, extra stem voor beginners.

1 - 4

2,30

3-07

Variaties over een Lied uit IJslandVoor lierorkest met spelers van alle niveau’s, sopraan- en altlieren. Variaties van Petra Rosenberg, Johan Vanvinckenroye en Beatrijs Gradenwitz

1 - 4

2.95

3-08

Liersamenspel Tweestemmige oefeningen met improvisatie aanwijzingen

1 - 4

5.70

3-09

Israëlische Volksmelodieën Voor 2 lieren bewerkt

2 - 4

3.40

3-11

Een karretje op een zandweg reed Liedjes van vroeger met lierbegeleiding

2 - 4

5.70

 

JAN NILSSON

 

 

5-03

Fest-suit för Choroi-flöjter c, a, f en d-fluit. Ook geschikt voor 3 of 4 lieren

of lierorkest (Uitgave: Choroi)

2 - 3

2,30

5-04

Thema met variaties Voor f-fluit, solo (Uitgave: Choroi)

 

2,30

5-05

Melodien für Choroi Flöte (oder Leier) mit Leierbegleitung

2 - 4

6.80

5-06

Präludium und Fuge in E 2 Sopranleier und 1 Altleier

4 - 6

3,40

5-07

Die Sampo - Schmiede für Singstimme mit Leierbegleitung (S + A)

5 - 6

6.80

5-08

Arbeitsheft Leiermusik Kongress 2000

2 – 5

4.55

5-09

14 Volklieder für Choroi Flöte (Leier)mit Leierebegleitung

2 – 5

6.80

5-17

De snoekenharp Voor zang en sopraan- en altlier, op tekst uit de Kalevala

3 - 6

7.95

 

RAIMUND SCHWEDELER

 

 

4-01

Metamorphosen über ein Motiv aus der lyrischen

Komödie Falstaff von G. Verdi Concertstuk voor 2 sopraanlieren en altlier. (handschrift van de componist)

5 - 6

4.55

4-02

Orpheus, Reigen seliger Geister Varianten naar een thema van Chr. W. von GluckConcertstuk voor sopraan- en altlier (handschrift van de componist) in een 3- stemmige bewerking

5 - 6

7.95

4-03

Sieben Lieder, op gedichten van Lisa de Boor. Voor 1 zangstem met altlierbegeleiding. Begeleiding voor één instrument, enkele liederen ook met twee lieren te spelen.

4 - 6

4.55

4-04

Musik für Leierchor, voor een grote liergroep: - Weihnacht, voor sopraan- en altlieren; - Studien, voor 3 sopraan-, 2 altlieren en 1 tenorlier.

3 – 5

5.70

4-05

Leierstudien, korte studiestukjes, één- en meerstemmig voor sopraan en / of altlier

4 – 5

3.40

 

DIVERSE COMPONISTEN

 

 

7-01

Rob van Asch: Huiselijke duetten Eenvoudig samenspel voor twee lieren

1 - 3

3.65

7-02

Rob van Asch: Lieder der Erde an die SonneGedichten van Chr. Morgenstern zang en lierbegeleiding

2 - 4

4.55

5-01

Volker Dillmann: Vom Himmelhoch, da komm ich herIntroductie en variaties voor lierensemble, uitgaande van de planetentonen.

2 - 4

3.40

8-01

Willemijn Soer: De Keerkring Muziekbundel onstaan bij de begeleidingvan mensen in de laaste levensfase.

4 - 6

11,35

6-01

Toon Spijker: Zes Inventiones voor twee Lieren Korte stukken voor sololier en altlier

4 - 6

4.55

5-02

Norbert Visser: C-Flöte, kleine Methodik,Duetten, ook leuk voor beginnende lierspelers (Uitgave Choroi)

1 - 2

5.70

5-12

Norbert Visser: Haiku cyclus Voor zang, fluit, lier, harp en viool (Uitgave Choroi)

 

2,30

5-13

Norbert Visser: Drie Flötenlieder Li Tai To voor zang, fluit, harp en viool (Uitgave Choroi)

 

2,30

5-14

Norbert Visser: Sonet voor C-A fluit (Uitgave Choroi)

 

2,30

5-15

D-fluit Methodik; theoretische handleiding (Uitg. Choroi)

 

4.55

5-16

Pentatone und Intervallflöte im Vorschulalter

 

2,30

 

IN VOORBEREIDING

 

 

 

PETRA ROSENBERG

 

 

3-10

Liermethode voor beginnende spelers

1 – 2

 

3-12

Klankkleur Een zoektocht naar vrije beweging en samenklank, zowel voor solo-, als samenspel

4 - 5

 

8-01

Telemann en tijdgenoten, verzamelbundelduetten voor sopraanlier met sololier of altlier

4 - 6

 

8-02

Hindemith en tijdgenoten, verzamelbundelHindemith en tijdgenoten, verzamelbundelvoor twee of drie lieren

4 - 5

 

8-03

Oude en moderne solostukken

4 - 6

 

 

 

updated 20.10.2008